Materská škola

Naša materská škola sa nachádza v dedinke Chocholná – Velčice v tichom prostredí. 
Areál MŠ má veľmi dobrú polohu, v blízkom okolí je množstvo listnatých stromov, ktoré vytvárajú vstupnú bránu do blízkeho parku Suchá s možnosťami mnohostrannej pohybovej aktivity. Poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov ako aj pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

 

Foto exteriér                          Foto interiér